ÇEVRE POLİTİKAMIZ


Çevre Politikamız KINA İNŞAAT TİC. SAN. LTD. ŞTİ. en üst düzeyde projelerini inşa ederken doğal çevrenin korunmasını da amaç edinmiştir.

Bu bilinçle gelecek nesillerden ödünç aldığımız çevre ile ilgili aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi görev ediniriz: Şantiye faaliyetlerini oluşabilecek çevre kirliliklerini en aza indirecek şekilde planlamak ve gerekli önlemleri almak. Çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere ve çevre standartlarına uymak. Atıkları en aza indirerek hava, su ve toprak kirliliğini önlemek amacıyla geri dönüşümü sağlamak için gerekli tedbirler almak.

Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaya çalışmak. Hayata geçirdiğimiz projelerde çevreye, insana ve geleceğe değer katan projeler yapıp yaşamı doğayla buluşturmayı amaçlayan yeşil alanı bol projelerle çözümler oluşturup sunmak.